Riadna a Dokonalá Lóža VLS č. 4 PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK Založená dňa 21.06.6014 Orient Košice

My, slobodomurári Slovenskej republiky,

po vzniku samostatnej štátnosti

a po prebudení našej činnosti dňa 8. mája 5993

sa znovu hlásime k myšlienkovému a mravnému odkazu

našich slávnych predkov.

Chceme ako oni slúžiť svojej vlasti a ľudstvu,

pestovať občianske cnosti

a verne hájiť, šíriť i uskutočňovať

všeľudské ideály humanizmu a demokracie

v duchu priateľstva a tolerancie,

v bratskej reťazi so slobodomurármi z celého sveta.

Úvod

Deklarácia

My, slobodomurári Slovenskej republiky, po vzniku samostatnej štátnosti a po prebudení našej činnosti dňa 8. mája 5993 sa znovu hlásime k myšlienkovému a mravnému odkazu našich slávnych predkov. Chceme ako oni slúžiť svojej vlasti a ľudstvu, pestovať občianske cnosti a verne hájiť, šíriť i uskutočňovať všeľudské ideály humanizmu a demokracie v duchu priateľstva a tolerancie, v bratskej reťazi so slobodomurármi z celého sveta.

Regulárna, riadna a dokonalá lóža „Pavol Jozef Šafárik“, bola založená v Košiciach v roku 5926*. Slobodomurárska činnosť v 18. storočí zahŕňala tri oblasti pôsobenia. Osvetu, charitu a alchymistickú činnosť. Košice boli jediným mestom v Uhorsku, v ktorom vychádzal slobodomurársky časopis – Orpheus. Neskôr bola lóža uspaná a znovu obnovená 14. júna 6014 kde dodnes bratia lóže sa schádzajú na svojich spoločných stretnutiach a angažujú sa v každodennom živote slovenskej spoločnosti. Slobodomurárstvo nie je tajná organizácia, ale neverejná. Je to škola morálky zahalená do alegórií a ilustrovaná symbolmi. Slobodomurárstvo má svoj základ na troch princípoch „Bratskej láske, Pomoci a Pravde.“

* Slobodomurárska éra sa vypočítava tak, že sa symbolicky pridáva ku kresťanskému letopočtu vždy 4000 rokov (od čias biblického stvorenia človeka)