My, slobodomurári Slovenskej republiky,

po vzniku samostatnej štátnosti

a po prebudení našej činnosti dňa 8. mája 5993

sa znovu hlásime k myšlienkovému a mravnému odkazu

našich slávnych predkov.

Chceme ako oni slúžiť svojej vlasti a ľudstvu,

pestovať občianske cnosti

a verne hájiť, šíriť i uskutočňovať

všeľudské ideály humanizmu a demokracie

v duchu priateľstva a tolerancie,

v bratskej reťazi so slobodomurármi z celého sveta.

Kontakt

Pošlite nám e-mail a my sa Vám ozveme.

Poslať mail