My, slobodomurári Slovenskej republiky,

po vzniku samostatnej štátnosti

a po prebudení našej činnosti dňa 8. mája 5993

sa znovu hlásime k myšlienkovému a mravnému odkazu

našich slávnych predkov.

Chceme ako oni slúžiť svojej vlasti a ľudstvu,

pestovať občianske cnosti

a verne hájiť, šíriť i uskutočňovať

všeľudské ideály humanizmu a demokracie

v duchu priateľstva a tolerancie,

v bratskej reťazi so slobodomurármi z celého sveta.

Zásady

V septembri 5875 sa v švajčiarskom Lausanne uskutočnil Univerzálny konvent najvyšších radov Škótskeho rítu starého a prijatého, kde bola prijatá DEKLARACIA ZÁSAD SLOBODNÉHO MURÁRSTVA, platí dodnes:

  • Slobodomurárstvo hlása ako to bolo aj na začiatku existenciu tvoriaceho princípu ktorý sa nazýva Veľký Architekt Vesmíru.
  • Nekladie žiadne medze pri hľadaní pravdy a aby zaručilo túto slobodu všetkým, vyžaduje od každého toleranciu.
  • Slobodomurárstvo je otvorené ľuďom každej národnosti, rasy a vyznania.
  • V lóži je zakázaná akákoľvek politická alebo náboženská diskusia.
  • Cieľom slobodomurárstva je bojovať proti nevedomosti vo všetkých jej formách. Je to škola vzájomného vzdelávania: byť poslušný zákonom svojej krajiny, milovať blížneho svojho, pracovať bez odpočinku v prospech ľudstva a usilovať o jeho pokrokovú a mierumilovnú emancipáciu.

Viac informácií nájdete na týchto odkazoch: